Is het voor jou stilaan tijd om…

 een adempauze in te lassen?

  • je stresskonijn, angsthaas of piekerbeest los te laten?
  • rustig afscheid te nemen van je automatische piloot?
  • een opstapje te krijgen bij herstel van burn-out of depressie?
  • meer van ‘denken’ naar ‘voelen’ over te schakelen?
  • anders om te gaan met je dagdagelijkse stress en spanningen?
  • mentaal en fysiek tot rust te komen?
  • je draagkracht en zelfkennis te vergroten?
  • steviger met je voeten in de aarde te staan?
  • de rust in jezelf te ontmoeten?

SaMoov helpt je te relaxeren en laat je dat meenemen in je dagelijkse zijn